دستگاه مختصات دکارتی نسبی در autocad - شبکه‌ما

در این قسمت از سری ویدئو های اموزش اتوکد میخواهیم شما را با سیستم دکارتی نسبی اشنا کرده و توضیحات بیشتری در رابطه با این...

دستگاه مختصات دکارتی نسبی در autocad

توضیحات:

در این قسمت از سری ویدئو های اموزش اتوکد میخواهیم شما را با سیستم دکارتی نسبی اشنا کرده و توضیحات بیشتری در رابطه با این سیستم داشته باشیم.در این سیستم ما از دو مولفه طول و عرض استفاده کرده و نیز مختصات هر نقطه به صورت نسبی بوده بدین صورت که مختصات هر نقطه نسبت به نقطه قبل و نه یک نقظه مرجع بدست می اید.در این قسمت انچه که باید اشاره کرد روش مطلق نسبت به روش نسبی از دقت بالاتری برخوردار بوده است و نیز کاربرد بیشتری داشته از این لحاظ که در هنگام ترسیمات نیازی به رجوع به قسمت اول نمیباشد و مختصات هر نقطه را میتوانیم نسبت به نقطه قبل تعیین کنیم  در حالی که در روش مطلق این کار امکان پذیر نیست و در نتیجه برای مختصات دهی هر نقطه بایستیی زمان بیشتری صرف شود تا به مقصود برسیم در حالی که این روند در طولانی مدت و ترسیمات نسبتا زیاد زمان قابل ملاحظه ای را باید در نظر گرفت.البته انچه که شایان ذکر است این مورد میباشد که هر دو مورد سیستم مختصات دهی دکارتی نسبی و یا سیستم مختصات دهی دکارتی مطلق نسبت به سیستم های مختصات دهی قطبی نسبی و مطلق سریعتر میباشند البته در مواردی برعکس است و این سیستم مختصات دهی قطبی است که نیاز به صرف وقت کمتری خواهد داشت.