انتقال نقشه تری دی مکس به نرم افزار تر اتوکد - شبکه‌ما

در این قسمت از ویدئو های اموزش اتوکد شما می اموزید که چگونه نقشه های انتقال داده شده از نرم افزار اتوکد به نرم افزار...

انتقال نقشه تری دی مکس به نرم افزار تر اتوکد

توضیحات:

در این قسمت از ویدئو های اموزش اتوکد شما می اموزید که چگونه نقشه های انتقال داده شده از نرم افزار اتوکد به نرم افزار تری دی مکس را ویرایش کرده و به این نقشه ها حجم دهید.همچنین به طور جداگانه ای با لایه بندی ها در نرم افزار مکس اشنا شده و به مواردی از جمله بلوک کردن اشاره میشود که قبل از انتقال فایل هایمان از اتوکد به مکس و یا نرم افزارهای دیگر انجام شود.در ادامه برای انجام این کار  در این قسمت از سری برنامه های اموزش اتوکد شما را با چگونگی تنظیمات و حالت هایی که باید نقشه اتوکد داشته باشد آشنا کرده و سپس به تنظیمات و نحوه وارد کردن نقشه به نرم افزار تری دی مکس پرداخته میشود..به منظور انجام این کار دو روش توصیه میشود.که یکی با استفاده از نرم افزار اتوکد انجاممیپذیرد و دیگری با استفاده از نرم افزار تری دی مکس. در ابتدا اگر بخواهیم با استفاده از نرم افزار اتوکد اقدام به انجام این عمل کنیم میتوانیم با استفاده از گزینه اکسپورت در نوار فایل فرمت خروجی نرم افزار را از تری دی مکس به اتوکد تغییر دهیم و به جای خروجی فایل تری دی مکس ان را به عنوان فایل اتوکد در دستگاه ذخیره کنیم.در روش دوم که با استفاده از نرم افزار اتوکد صورت میپذیرد میتوانیم با استفاده از گزینه ایمپورت در نوار فایل در نرم افزار اتوکد اقدام به انجام این کار نماییم و فایل تری دی مکس که با فرمت نرم افزار تری دی مکس  سیو شده است را در نرم افزرا اتوکد باز کنیم.