انتقال نقشه اتوکد به نرم افزار تری دی مکس - شبکه‌ما

در این قسمت از سری برنامه های اموزش اتوکد شما را با چگونگی تنظیمات و حالت هایی که باید نقشه اتوکد داشته باشد آشنا کرده...

انتقال نقشه اتوکد به نرم افزار تری دی مکس

توضیحات:

در این قسمت از سری برنامه های اموزش اتوکد شما را با چگونگی تنظیمات و حالت هایی که باید نقشه اتوکد داشته باشد آشنا کرده و سپس به تنظیمات و نحوه وارد کردن نقشه به نرم افزار تری دی مکس پرداخته میشود..به منظور انجام این کار دو روش توصیه میشود.که یکی با استفاده از نرم افزار اتوکد انجاممیپذیرد و دیگری با استفاده از نرم افزار تری دی مکس. در ابتدا اگر بخواهیم با استفاده از نرم افزار اتوکد اقدام به انجام این عمل کنیم میتوانیم با استفاده از گزینه اکسپورت در نوار فایل فرمت خروجی نرم افزار را از اتوکد به تری دی مکس تغییر دهیم و به جای خروجی فایل اتوکد ان را به عنوان فایل تری دی مکس در دستگاه ذخیره کنیم.در روش دوم که با استفاده از نرم افزار تری دی مکس صورت میپذیرد میتوانیم با استفاده از گزینه ایمپورت در نوار فایل در نرم افزار تری دی مکس اقدام به انجام این کار نماییم و فایل اتوکد که با فرمت دی دبلیو جی سیو شده است را در نرم افزرا تری دی مکس باز کنیم.