شروع اموزش autocad - شبکه‌ما

در این برنامه شما مقدماتی از نرم افزار اتوکد اشنا شده و به طور جزئی با برخی از کاربردهای  این نرم افزار اشنا میشوید.

شروع اموزش autocad

توضیحات:

در این برنامه شما مقدماتی از نرم افزار اتوکد اشنا شده و به طور جزئی با برخی از کاربردهای  این نرم افزار اشنا میشوید.در این برنامه مدرس ورژن 2013نرم افزار اتوکد را برای شما در نظر گرفته است و همچنین در ادامه ویدئو با سایت اصلی این نرم افزار اشنایی پیدا میکنید.از جمله مواردی که در این ویدئو می اموزیم که این نرم افزار برای کاربرد هایی از جمله طاحی داخلی و یا خارجی ساختمانها و یا طراحی های صنعتی از جمله مدارهای الکتیکی و یا قطعات مکانیکی کاربرد دارد و نیز میتوانیم با استفاده از این نرم افزار به اموزش مطالب تصویری نیز بپردازییم.انچه که قابل ذکر است در ابتدا مقصود از ساخت این نرم افزار نیز همان طراحی صنعتی بوده و در ابتدا مختص طراحی هواپیما ها و جت ها بوده است که در ادامه با ورود چندی از معماران به این نرم افزار باعث گسترش روزافزون ان در معماری و طراحی ساختمان شدند.در ابتدای کار با ورود به محیط کار این نرم افزار ما قسمت های مختلفی رو به رو خواهیم شد از جمله نوار منو که تمام دستور ها و تنظیمات مربوط به نرم افزار در این قسمت وجود دارد و نیز منوی تولبار که برخی از ابزار های خواص اشیا و یا ابزارهی طراحی را میتوان در ان وارد و استفاده کرد