دستور رسم دایره در اتوکد - شبکه‌ما

در این قسمت از مجموعه اموزش اتوکد 2013 شما با یکی از پرکاربرد ترین وساده ترین دستورهای اتوکد که دستور رسم دایره میباشد اشنا میشوید.

دستور رسم دایره در اتوکد

توضیحات:

در این قسمت از مجموعه اموزش اتوکد 2013 شما با یکی از پرکاربرد ترین وساده ترین دستورهای اتوکد که دستور رسم دایره میباشد اشنا میشوید.برای اجرای این دستور روش های گوناگونی از جمله استفاده از نوار دستور – نوار ابزار و نوار مدیریت میباشد.خلاصه این دستور حرف c روی کیبورد و سپس دکمه space میباشد.در ادامه بعد از اجرای این دستور برنامه از ما اطلاعاتی از جمله تعیین مرکز دایره را برای رسم دایره میخواهد.در ادامه باید اشاره کنم که در این دستور نیز همانند سایر دستور های دیگر اتوکد بعد از اتمام تغییرات اعمال شده و نیز اتمام دستور اگر قصد اجرای دوباره دستور داشته باشیم میتوانیم کلید اسپیس و یا دکمه اینتر را بر روی کیبورد فشار داده و بدون وارد کردن کامل دستور قبلی اجرا شده که در اینجا همان دستور رسم دایره یا همان سیرکل میباشد را اجرا کنیم.