انواع سلکشن ها در autocad - شبکه‌ما

در این قسمت از مجموعه اموزش اتوکد 2013 میخواهیمشما را با انواع سلکشن ها در این نرم افزار اشنا کنیم.

انواع سلکشن ها در autocad

توضیحات:

در این قسمت از مجموعه اموزش اتوکد 2013 میخواهیمشما را با انواع سلکشن ها در این نرم افزار اشنا کنیم.سلکشن های این نرم افزار بسته به مکان کلیک کردن موس و سپس جابجایی ان به دو دسته تقسیم میشود.در حالت اول که محدوده انتخاب شده ما ابی باشد فقط قسمت هایی انتخاب خواهند شد که به طور کامل در محدوده انتخابی ما قرار گرفته شده باشند.در حالت دوم که محدوده انتخابی ما به رنگ سبز درمیاید برای انتخاب شدن مقصود ها نیاز نیست که به طور کامل در محدوده انتخابی ما قرار گرفته باشند.انچه که باید به ان توجه کنیم عملکرد سلکشن ابی میباشد که در ان برای انتخاب کامل مقصود باید به طور کامل در محدوده انتخابی ما قرار بگیرد و از جمله مزیت های ان میتوان به این مورد اشاره کرد که در مواقعی که دو خط بر روی همدیگر رسم شده ان و یکی کوچکتر و یکی بزرگتر رسم شده است ما میتوانیم با استفاده از سلکشن ابی اقدام به پاک کردن خط کوچکتر نماییم بدون اینکه برای خط بزرگتر مشکلی بوجود اید و یا ان نیز حذف شود.