متریک کردن نوار ابزار در autocad - شبکه‌ما

در این برنامه شما خواهید اموخت که چگونه میتوانید نوار ابزار را به حالت متریک تغییر دهید.

متریک کردن نوار ابزار در autocad

توضیحات:

در این برنامه شما خواهید اموخت که چگونه میتوانید نوار ابزار را به حالت متریک تغییر دهید.برای این منظور ابتدا میبایستی پس از اجرای نرم افزار در نوار دستور کلمه استارت ا را وارد کرده و دستور اجرای ان را صادر میکنیم سپس بعد از انجام این کار کلید 1 و سسپس کلید اینتر را فشار میدهیم و نیز در ادامه با اجرای دستور یونیک واحد مورد نظرمان را به حالت متریک انتخاب مینماییم.انچه که قابل ذکر است پس از انجام این  کار واحد مورد نظر برای کار با این نرم افزار متریک انتخاب شده است و پس از ری استارت کردن برنامه تغییرات اعمال شده باقی میماند و نیازی نیست که برای هر بار استفاده از این نرم افزار به متریک کردن ان بپردازیم و نیز میتوان اشاره کرد که برای تغییر این واحد به اینچ و سانتیمتر فوت و یا ... نیز در ادامه میتوانیم به انجام همین مراحل گفته شده بپردازیم با این تفاوت که در نهایت واحدد مورد نظر خودمان که میتواند اینچ   و فوت   و سانتیمتر و یا.و.. باشد را انتخاب کنیم با این وجود این نکته که این تغییرات نیز همیشه باقی می ماند و با ری استارت کردن برنامه از بین نمیرود مگر به روشی که توضیح داده شد.