دوربین مخفی زنده شدن مجسمه - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی  زنده شدن مجسمه را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید در ابتدای کار شما مجسمه...

دوربین مخفی زنده شدن مجسمه

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی  زنده شدن مجسمه را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید

در ابتدای کار شما مجسمه های کوچکی را می بینید که در مکانی قرار داده شده اند و سپس ییک از مجسمه ها ناپدید می شود بعد دختر جوانی را می بییند که فرغونی را که در حال  حمل است به آن منطقه می آورد .

سپس او از افراد می خواهد که به او کمک کنند و فرغون را تا جایی برای او ببرند اما قبل از اینکه افراد حرکت کنند او مجسمه ها را جلوی افراد شمارش می کند و اظهار می کند که یکی از آنها کم است  .

سپس افراد شروع به حمل فرغون تا مسیری که دختر به آنها گفته بود می کنند در همین  هنگامی که آنها در حال حمل کردن فرغون هستند بعد از طی مسافت کوتاهی دختر دکمه ای را  فشار می دهد و به طور ناگهانی مجسمه ای از زیر برگ ها یی که داخل فرغون هستند با خنده ای شیطانی  بیرون می آید و افراد شوکه می شوند لحظات جالب و خنده داری به وجود می آید.