شکستن کوزه میلیون دلاری - شبکه‌ما

در حین یک حراجی مهم آثار عتیقه یک گلدان چند میلیون دلاری....................

شکستن کوزه میلیون دلاری

توضیحات:

در حین یک حراجی مهم آثار عتیقه یک گلدان چند میلیون دلاری....................