دوربین مخفی قلم جوهر - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی قلم جوهر  را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید در ابتدای کار شما پسر نوجوانی...

دوربین مخفی قلم جوهر

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی قلم جوهر  را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید

در ابتدای کار شما پسر نوجوانی را مشاهده می کنید  که یک بطری آب انگور به دست دارد هنگامی که او آب انگور را فشار می دهد آب انگور ها در بالای میز از مکانی که خودکار را در آن قرار می دهند شروع به ریختن روی میز می کند انگار که خودکار خراب شده است و جوهرش در حال ریختن روی میز می باشد

در بالای میز دختری است که خودکار ا در سر جایش قرار می دهد و با پارچه ای آب انگور ها را پاک می کند تا به سراغ اجرای دوربین مخفی بروند.

روی میز او لیستی وجود دراد که برای حمایت از وال ها درست شده است و او از مردم می خواهد که برای حمایت از وال ها لیست را امضا کنند وقتی افراد برای امضا کردن لیست خوکار را برمی دارند آب انگور ها به طرف دختر پرتاب می شود و لباس های او را کثیف می کند مردم نیز متعجب فقط نگاه می کنند.