استادیوم ملی پکن - شبکه‌ما

استادیوم ملی پکن  استادیومی که در آن ورزشهای المپیک 2008 رخ داد و 25 مدال جهانی در این استادیوم کسب و ثبت شد .

استادیوم ملی پکن

دسته بندی ها:
توضیحات:

استادیوم ملی پکن 

استادیومی که در آن ورزشهای المپیک 2008 رخ داد و 25 مدال جهانی در این استادیوم کسب و ثبت شد .  این ویدئو به سفارش بیکوچ ساخته شده است و قسمت بیرونی استادیوم را در معرض نمایش گذارده است. 

«گردشگری با بیکوچ»

 برای دیدنِ بهترین مناطقِ ایران و جهان و خرید بلیطِ هواپیــما با قیمت های فوق العاده به سایتِ ما #بیکوچ مراجعه کنید:

www.Bikooch.Com