میدان رنمین یا میدان مردم شانگهای - شبکه‌ما

میدان رنمین یا میدان مردم شانگهای   یکی از بزرگترین میدانهای عمومی از شهر .  این ویدئو به سفارش بیکوچ ساخته شده است.

میدان رنمین یا میدان مردم شانگهای

دسته بندی ها:
توضیحات:

میدان رنمین یا میدان مردم شانگهای 

 یکی از بزرگترین میدانهای عمومی از شهر .  این ویدئو به سفارش بیکوچ ساخته شده است.

«گردشگری با بیکوچ»

 برای دیدنِ بهترین مناطقِ ایران و جهان و خرید بلیطِ هواپیــما با قیمت های فوق العاده به سایتِ ما #بیکوچ مراجعه کنید:

www.Bikooch.Com