دنیای حسود - شبکه‌ما

حکایتی از یک عشق قدیمی ....دو درخت سر بر شانه هم ....

دنیای حسود

دسته بندی ها:
توضیحات:

حکایتی از یک عشق قدیمی ....دو درخت سر بر شانه هم .... اما در نزدیکی یشان تک درختی حسود !

A story of an old love .... two trees on their shoulder .... but near a tree jealous!