موزه دل پرادو مادرید - شبکه‌ما

موزه دل پرادو مادرید  موزه پر از مجسمه ها، تابلوهی نقاشی. موزه مخصوص برای نابینایان. این ویدئو به سفارش بیکوچ ساخته شده است .

موزه دل پرادو مادرید

دسته بندی ها:
توضیحات:

موزه دل پرادو مادرید 

موزه پر از مجسمه ها، تابلوهی نقاشی. موزه مخصوص برای نابینایان. این ویدئو به سفارش بیکوچ ساخته شده است .

«گردشگری با بیکوچ»

 برای دیدنِ بهترین مناطقِ ایران و جهان و خرید بلیطِ هواپیــما با قیمت های فوق العاده به سایتِ ما #بیکوچ مراجعه کنید:

www.Bikooch.Com