معبد لینگ یین هانگژو - شبکه‌ما

معبد لینگ یین هانگژو  کی از بزرگترین و ثروتمندترین معبد بودائی در چین و شامل معابد پاگودا و بودائی متعددی میباشد.

معبد لینگ یین هانگژو

دسته بندی ها:
توضیحات:

معبد لینگ یین هانگژو 

کی از بزرگترین و ثروتمندترین معبد بودائی در چین و شامل معابد پاگودا و بودائی متعددی میباشد. این ویدئو به سفارش بیکوچ ساخته شده است .

«گردشگری با بیکوچ»

 برای دیدنِ بهترین مناطقِ ایران و جهان و خرید بلیطِ هواپیــما با قیمت های فوق العاده به سایتِ ما #بیکوچ مراجعه کنید:

www.Bikooch.Com