پناه گاههای پاندا سیچوآن - شبکه‌ما

پناه گاههای پاندا سیچوآن  جایگاهی برای پانداهای نجات پیدا کرده که در معرض منقرض شدن میباشد. این ویدئو به سفارش بیکوچ ساخته شده است .

پناه گاههای پاندا سیچوآن

دسته بندی ها:
توضیحات:

پناه گاههای پاندا سیچوآن 

جایگاهی برای پانداهای نجات پیدا کرده که در معرض منقرض شدن میباشد. این ویدئو به سفارش بیکوچ ساخته شده است .

«گردشگری با بیکوچ»

 برای دیدنِ بهترین مناطقِ ایران و جهان و خرید بلیطِ هواپیــما با قیمت های فوق العاده به سایتِ ما #بیکوچ مراجعه کنید:

www.Bikooch.Com