موزه رینا صوفیا مادرید - شبکه‌ما

موزه رینا صوفیا مادرید  موزه در اصل به یک کارگاه هنری و مدرسه ای برای دانشجویان هنر اختصاص داده شده است.

موزه رینا صوفیا مادرید

دسته بندی ها:
توضیحات:

موزه رینا صوفیا مادرید 

موزه در اصل به یک کارگاه هنری و مدرسه ای برای دانشجویان هنر اختصاص داده شده است. این ویدئو به سفارش بیکوچ ساخته شده است .

«گردشگری با بیکوچ»

 برای دیدنِ بهترین مناطقِ ایران و جهان و خرید بلیطِ هواپیــما با قیمت های فوق العاده به سایتِ ما #بیکوچ مراجعه کنید:

www.Bikooch.Com