طریقه عملکرد واتر پمپ ماشین - شبکه‌ما

پمپ آب یا واتر پمپ وظیفه دارد آب را قسمت پایین رادیاتور کشیده وآن را به مجاری اطراف سیلندر برساند.

طریقه عملکرد واتر پمپ ماشین

دسته بندی ها:
توضیحات:

پمپ آب یا واتر پمپ وظیفه دارد آب را قسمت پایین رادیاتور کشیده وآن را به مجاری اطراف سیلندر برساند.آب پس از گرفتن  گرمای سلیندرها  به سر سیلندر هدایت گردیده و گرمای محفظه احتراق و سیت سوپاپها را نیز گرفته و بوسیله لوله لاستیکی از بالا به رادیاتور می ریزد.