لوحه های فارسی اول دبستان دهه 50 - بخش نخست - شبکه‌ما

چند تصویر از کتاب فارسی اول دبستان دهه 50 برای خاطره بازان - لوحه ها یادش بخیر . آه .

لوحه های فارسی اول دبستان دهه 50 - بخش نخست

دسته بندی ها:
توضیحات:

چند تصویر از کتاب فارسی اول دبستان دهه 50 برای خاطره بازان - لوحه ها یادش بخیر . آه . اولین روزهای دبستان ما ، اولین ساعات درس ... با این لوحه ها شروع شد آه .......