آرامش در صوت کلام خدا - شبکه‌ما

کلام خدا برای هر  انسان آزاده ایی نوعی آرامش  و سکون و دلپذیری  به همراه دارد و این همان فطرت خداجوی ماست ...

آرامش در صوت کلام خدا

توضیحات:

کلام خدا برای هر  انسان آزاده ایی نوعی آرامش 
و سکون و دلپذیری  به همراه دارد و این همان
فطرت خداجوی ماست ...که به دنبالش  میگردد
پس جای هیچ گونه تعجبی  نیست که هر  انسانی 
با شنیدن صوت قرآن آن احساس درش زنده میگردد
ممنون..