مستند راز – قسمت سوم - شبکه‌ما

به سومین بخش از مجموعه ی "مستند راز" (The Secret) رسیدیم .

مستند راز – قسمت سوم

دسته بندی ها:
توضیحات:

به سومین بخش از مجموعه ی "مستند راز" (The Secret) رسیدیم . در دو قسمت قبل شما با مفاهیم پایه ای قانون راز آشنا شدید . این که چه مقدار از تفکرات شما مثبت و چه مقدار منفی باشد آینده ی شما را رقم خواهد زد . در واقع بر اساس آنچه در این مستند خواهیم دید ، آینده ای که برای ما رقم می خورد و هر آن چیزی که قرار است ما به آن برسیم و یا دور از دسترس ما قرار می گیرد و موانع جلوی راه ما را می گیرد همگی را خود ما و با تفکر امروزمان رقم خواهیم زد . در این مجموعه ما خواهیم آموخت که چگونه با طرز فکر مثبت و برنامه ریزی شده در مورد اهداف زندگیمان ، آینده ای مطابق با خواست خود از دنیا داشته باشیم .