گروه کر دختران ؛ ترانه زیبای رفتم که رفتم - شبکه‌ما

از برت دامن کشان، رفتم ای نامهربان!/از من آزرده دل، کی دگر بینی نشـــان؟ / رفتم که رفتم! رفتم که رفتــم! / از من دیوانه...

گروه کر دختران ؛ ترانه زیبای رفتم که رفتم

توضیحات:

از برت دامن کشان، رفتم ای نامهربان!/از من آزرده دل، کی دگر بینی نشـــان؟ / رفتم که رفتم! رفتم که رفتــم! / از من دیوانه بگذر! بگذر ای جانانه بگذر!/هر چه بودی، هر چه بودم بی خبر،/رفتم که رفتم! رفتم که رفتـم!/شمع بزم دیگران شو، جام دست این و آن شو/هر چه بودی، هر چه بودم بی خبر رفتم که رفتم! رفتم که رفتـم!