امیر تتلو- مامان تو - شبکه‌ما

یه بار بهت گفتم که از تنهایی خستم یه بار بهت گفتم نگو نه/تو فکر میکردی که من با یکی دیگم یه بار بهت گفتم...

امیر تتلو- مامان تو

توضیحات:

یه بار بهت گفتم که از تنهایی خستم یه بار بهت گفتم نگو نه/تو فکر میکردی که من با یکی دیگم یه بار بهت گفتم نبودم/یه بار بهت گفتم که غیر از تو کسی نیستو من از هر چی تنهایه بیذارم/بهت گفته بودم اگه تو پیشم نباشی/غریبه های این شهر منو تنهام نمیذارن/دیگه اخماتو اشکاتو شکات مهم نیست حتی تو عکسات خودت نیست/حرفات جوری که منو قانع کنه نیست/دیگه اخماتو اشکاتو شکات مهم نیست حتی تو عکسات خودت نیست