طاق پیروزی پاریس - شبکه‌ما

طاق پیروزی پاریس، یادمان جنگ در قلب پاریس صلح دوست طاق پیروزی پاریس یادمانی از پیروزی های ناپلئون و انقلاب فرانسه و کشته شدگان این نبردهاست.

طاق پیروزی پاریس

دسته بندی ها:
توضیحات:

طاق پیروزی پاریس، یادمان جنگ در قلب پاریس صلح دوست

طاق پیروزی پاریس یادمانی از پیروزی های ناپلئون و انقلاب فرانسه و کشته شدگان این نبردهاست. پیکره های سنگی زیبای این بنا در کنار ابهت طاق بلند یکی از دیدنی ترین نقاط پاریس را رقم زده است. 

«گردشگری با بیکوچ»

 برای دیدنِ بهترین مناطقِ ایران و جهان و خرید بلیطِ هواپیــما با قیمت های فوق العاده به سایتِ ما #بیکوچ مراجعه کنید:

www.Bikooch.Com