مستند راز – قسمت چهارم - شبکه‌ما

به چهارمین گام از مجموعه ی "مستند راز" (The Secret) رسیدیم .

مستند راز – قسمت چهارم

دسته بندی ها:
توضیحات:

به چهارمین گام از مجموعه ی "مستند راز" (The Secret) رسیدیم . تا به اینجا شما با بخش اصلی مباحث راز و قوانین آن آشنا شده اید و در ادامه سعی می شود به نکات ریزتری توجه شود . قانون جاذبه مهمترین بحث در قانون راز است . بر طبق آن شما به هر چیزی که فکر کنید ، آنرا به سوی خود جذب می کنید . اگر به افکار منفی خود دامن بزنید و مدام مشغول آنها شوید ، در واقع بیشتر و بیشتر آنها را به سمت خود جذب می کنید . اما اگر افکار مثبت داشته باشید و حتی در صورتی که در شرایط بدی قرار دارید ، سعی کنید افکار مثبت را برای خود تداعی کنید ، کائنات جواب شما را خواهد داد و آن اهداف مثبت را به سوی شما خواهد فرستاد .