مستند راز – قسمت ششم - شبکه‌ما

ششمین حلقه از مجموعه ی "مستند راز" (The Secret) اکنون پیش و روی شماست .

مستند راز – قسمت ششم

دسته بندی ها:
توضیحات:

ششمین حلقه از مجموعه ی "مستند راز" (The Secret) اکنون پیش و روی شماست . همانطور که در این مجموعه نیز شنیده اید ، افراد زیادی با اجرای قوانین راز در زندگی خودشان و رعایت نکات مربوط به قانون جاذبه ، توانسته اند علاوه بر این که زندگی خود را بر مسیری که برایش برنامه ریزی کرده اند حرکت دهند ، زندگی دیگران را نیز تحت تاثیر قرار دهند . در قانون جاذبه مهمترین بخش آن است که شما واقعا به چیزی که می خواهید به آن برسید اعتقاد قلبی داشته باشید و به شیوه ای در باره ی آن فکر کنید که گویی هم اکنون برای شما حاضر است . پس برای زندگی بهتر بر اساس قانون راز ، ابتدا لازم است که طرز فکر خود را تغییر دهیم .