نازی مُرد - دکلمه و گویش : حسین پناهی - شبکه‌ما

به دام چسب افتادن یک موش کوچک ! همراه با شعر و صدای زنده یاد حسین پناهی 

نازی مُرد - دکلمه و گویش : حسین پناهی

دسته بندی ها:
توضیحات:

به دام چسب افتادن یک موش کوچک ! همراه با شعر و صدای زنده یاد حسین پناهی