جشنواره آموزش پارکور - شبکه‌ما

یک همایش بزرگ از آموزش پارکور. بچه ها هم میخوان در آن پارکور یاد بگیرن و بزرگترها یعنی استادهای پارکور پاکور بهشون یاد میدن و حرکتهای...

جشنواره آموزش پارکور

دسته بندی ها:
توضیحات:

یک همایش بزرگ از آموزش پارکور.

بچه ها هم میخوان در آن پارکور یاد بگیرن و بزرگترها یعنی استادهای پارکور پاکور بهشون یاد میدن و حرکتهای بزرگی میزنن