اتفاق غیرمنتظره در برنامه ی زنده - شبکه‌ما

هر از گاهی به صورت ناخواسته در برنامه های زنده ی تلوزیونی اتفاقاتی می افتاد که غیر قابل پیشگیری است .

اتفاق غیرمنتظره در برنامه ی زنده

دسته بندی ها:
توضیحات:

هر از گاهی به صورت ناخواسته در برنامه های زنده ی تلوزیونی اتفاقاتی می افتاد که غیر قابل پیشگیری است . این اتفاقات مربوط به برنامه ی خاص و یا کشور خاصی نیست و در همه جا امکان رُخ دادن آن وجود دارد . دلیل آن هم مشخص است ، وقتی برنامه ای به صورت مستقیم پخش می شود ، اگر یک هماهنگی مورد نیاز صورت نپذیرد و یا اتفاقای که نباید رُخ می داده  صورت پذیرد ، دیگر زمانی برای اصلاح آن وجود ندارد و مردم به صورت مستقیم و در همان زمان همه چیز را خواهند دید . در این ویدیو نیز یکی از این اتفاقات غیر منتظره ی صدا و سیما ، برای مجری برنامه مشکلی ایجاد کرده است . بهتر است ویدیو را مشاهده کنید تا جریان را متوجه شوید .