انگلستان بیشترین آمار فرار مغزها را دارد! - شبکه‌ما

در رسانه های عمومی جهان همیشه حقیقت انتشار پیدا نمی کند ! گاهی اوقات این رسانه ها مناسب با آنچه که صلاح کشورهای حامیاشان است...

انگلستان بیشترین آمار فرار مغزها را دارد!

دسته بندی ها:
توضیحات:

در رسانه های عمومی جهان همیشه حقیقت انتشار پیدا نمی کند ! گاهی اوقات این رسانه ها مناسب با آنچه که صلاح کشورهای حامیاشان است محتوا تولید می کنند و با استفاده از قدرت رسانه ای که از آن برخوردارند آن محتوا را به باور مردم بدل می کنند . برای مثال سال هاست که در مورد فرار مغزها از کشور ایران برنامه ساخته می شود و گفته می شود که ایران بیشترین آمار فرار مغز ها را دارد . اما حقیقت چیز دیگری است . در این ویدیو و بنا به اطلاعاتی که در آن گفته می شود شما متوجه خواهید شد که آمار فرار مغز های انگلستان بسیار بالاست اما تحت پوشش رسانه ها قرار نمی گیرد . این ویدیو به زبان فارسی تهیه شده و به شما تقدیم می شود .