یک نقاشی عجیب و جالب - شبکه‌ما

همیشه انجام کارها از روشی که تا بحال کسی امتحان نکرده ، برای دیگران جالب تر است .

یک نقاشی عجیب و جالب

دسته بندی ها:
توضیحات:

همیشه انجام کارها از روشی که تا بحال کسی امتحان نکرده ، برای دیگران جالب تر است . اصل خلاقیت نیز از همین موضوع نشات می گیرد . اگر شما بتوانید کارها را از روشی غیر از راه های استفاده شده ی قبلی انجام دهید و به نتیجه برسید ، شما فردی خلاق هستید . هر کاری قابلیت اعمال کمی خلاقیت را دارد . توجه داشته باشید که خلاقیت در صورتی برای شما یک امتیاز به حساب می آید که روش انجام کارتان موجب ساده شدن کار قبلی و یا بهبود نتیجه شود . برای مثال در این ویدیو شما نقاشی عجیب و جالبی را خواهید دید که از روشی غیر از روش های دیگر انجام می شود . نقاش در این ویدیو با خلاقیت خود باعث می شود تا دیگران او را تشویق کنند .