ساخت عروسک از روی نقاشی کودکان - شبکه‌ما

شاید روزی آرزوی کودکی همه ما این بود که نقاشی هایمان به واقعیت تبدیل شوند .

ساخت عروسک از روی نقاشی کودکان

دسته بندی ها:
توضیحات:

شاید روزی آرزوی کودکی همه ما این بود که نقاشی هایمان به واقعیت تبدیل شوند . همه ی ما دوست داشتیم که بتوانیم نقشی را روی کاغذ رسم کنیم و سپس آن را به صورت یک عروسک واقعی ببینیم . شاید آن زمان امکان انجام این کار برای ما مقدر نبود ، ولی امروز همه چیز تغییر کرده است . یک هنرمند آلمانی اقدام به برآورده کردن آرزوی کودکان کرده است . او از روی نقاشی کودکان آلمانی ، عروسک های زیبایی را با همان مدل خلق می کند . وقتی که با او مصاحبه کردند ، گفت که این در واقع آرزوی کودکی خود او بوده است و اکنون که توان انجام این کار را پیدا کرده است ، دوست دارد تا آرزوی دیگر کودکان را برآورده کند .