رجز خوانی شهید مصطفی صدرزاده برای داعشی ها - شبکه‌ما

شهید مصطفی صدرزاده (سید ابراهیم) فرمانده گردان عمار از لشگر فاطمیون بالای جنازه یه داعشی ایستاده و رجز خوانی میکنه

رجز خوانی شهید مصطفی صدرزاده برای داعشی ها

دسته بندی ها:
توضیحات:

شهید مصطفی صدرزاده (سید ابراهیم) فرمانده گردان عمار از لشگر فاطمیون بالای جنازه یه داعشی ایستاده و رجز خوانی میکنه