روایت تاریخ فرانسه با نقاشی روی دیوار - شبکه‌ما

دیوار نویسی از زمان های دور هنری برای ثبت تاریخ به حساب می آمده .

روایت تاریخ فرانسه با نقاشی روی دیوار

دسته بندی ها:
توضیحات:

دیوار نویسی از زمان های دور هنری برای ثبت تاریخ به حساب می آمده . اگر نگاهی به زمان انسان های نخستین داشته باشیم متوجه خواهیم شد که آنها نیز تاریخ را با نقاشی بر روی دیوار غارها ثبت می کرده اند . و به همین جهت است که نقاشی یکی از ابتدایی ترین زبان های ارتباطی ما انسان ها محسوب می شود . اما در عصر حاضر نیز عده ای به این عمل رو آورده اند . در کشور فرانسه تعدادی از هنرمندان دیوار نویس با نقاشی بر روی دیوارهای شهر ، سعی دارند تا تاریخ مصوری از اتفاقات حال حاضر فرانسه را برای بازدید کنندگان پدید آورند . هنرمندان این کشور دست به دست هم داده اند تا با استفاده از دیوارنویسی ، وقایع کشورشان را به تصویر بکشند . در این ویدیو شما با کار این هنرمندان بیشتر آشنا خواهید شد .