لحظه وحشتناک سقوط یک دانش آموز از پله های مدرسه - شبکه‌ما

یک دانش آموز پس از بازی و لیز خوردن روی نرده راه پله در مدرسه کنترل خود را از دست می دهد و سقوط می...

لحظه وحشتناک سقوط یک دانش آموز از پله های مدرسه

دسته بندی ها:
توضیحات:

یک دانش آموز پس از بازی و لیز خوردن روی نرده راه پله در مدرسه کنترل خود را از دست می دهد و سقوط می کند ...