پالرمو ۰-۲ میلان - شبکه‌ما

چهارشنبه ۱۴ بهمن / هفته بیست و سوم سری آ ایتالیا

پالرمو ۰-۲ میلان

دسته بندی ها:
توضیحات:

چهارشنبه ۱۴ بهمن / هفته بیست و سوم سری آ ایتالیا