پاسخی به تصادفی بودن خلقت - شبکه‌ما

پاسخی به آتئیست های معتقد به خلقت تصادفی جهان. حتما این فیلم را دنبال کنید. تنکیو

پاسخی به تصادفی بودن خلقت

دسته بندی ها:
توضیحات:

پاسخی به آتئیست های معتقد به خلقت تصادفی جهان.

حتما این فیلم را دنبال کنید. تنکیو