کتک خوردن معین در کنسرت - شبکه‌ما

در کنسرتی که در اربیل عراق برگزار شده بود، یکی از تماشاگران به سمت معین حمله کرده و با دست به صورت او می کوبد.

کتک خوردن معین در کنسرت

دسته بندی ها:
توضیحات:

در کنسرتی که در اربیل عراق برگزار شده بود، یکی از تماشاگران به سمت معین حمله کرده و با دست به صورت او می کوبد. که خوشبختانه محافظان سریعا وارد عمل میشن. حتما ببینید.