ماسک چشم آروماتراپی - شبکه‌ما

آروما به معنی رایحه است و تراپی به معنی درمان.آروماتراپی همان رایحه درمانی است.

ماسک چشم آروماتراپی

توضیحات:

آروما به معنی رایحه است و تراپی به معنی درمان.آروماتراپی همان رایحه درمانی است.طبی است که با کمک روغن های اصلی درمان می کند و بی شک درمانی بسیار قوی بوسیله گیاهان است.