شیر بیشه فاطمیون - شبکه‌ما

شهید مصطفی صدر زاده با نام جهادیِ سید ابراهیم فرمانده دلاور گردان عمار از لشکر فاطمیون -نحوه درگیری ها با آدم خواران افراطی مکتب سلفیت

شیر بیشه فاطمیون

دسته بندی ها:
توضیحات:

شهید مصطفی صدر زاده با نام جهادیِ سید ابراهیم فرمانده دلاور گردان عمار از لشکر فاطمیون -نحوه درگیری ها با آدم خواران افراطی مکتب سلفیت