شهید حمزه ابراهیم حیدر در سوریه - شبکه‌ما

وهابیت کفر مطلق است چون ساخته انگلیس است.لعنت بر وهابیت و آل سعود و تروریست های وهابی و حامیانشان

شهید حمزه ابراهیم حیدر در سوریه

دسته بندی ها:
توضیحات:

وهابیت کفر مطلق است چون ساخته انگلیس است.لعنت بر وهابیت و آل سعود و تروریست های وهابی و حامیانشان