موسیقی ناب و اصیل بختیاری - شبکه‌ما

موسیقی شاد فولکلور بختیاری همراه با رقص زیبا و کهن و چوب بازی بختیاری(رقص چوب) به یادگار مانده ازتاریخ کهن و پر شکوه ایران زمین...

موسیقی ناب و اصیل بختیاری

توضیحات:

موسیقی شاد فولکلور بختیاری همراه با رقص زیبا و کهن و چوب بازی بختیاری(رقص چوب) به یادگار مانده ازتاریخ کهن و پر شکوه ایران زمین و گوشه ای از فرهنگ غنی بختیاری