آهنگ محلی هراتی افغانی قدیمی زیبا - شبکه‌ما

آهنگ محلی هراتی به آواز نورمحمد موسیقی قدیم افغانستان آهنگ پیراهن صورتی دل مره بردی

آهنگ محلی هراتی افغانی قدیمی زیبا

توضیحات:

آهنگ محلی هراتی به آواز نورمحمد موسیقی قدیم افغانستان آهنگ پیراهن صورتی دل مره بردی