دموی صداهای عربی با کرگ کرونوس و Pa۴X - شبکه‌ما

در اینجا نوازنده چیره دستی یک آهنگ عربی زیبائی را با دو کیبرد کرگ کرونوس و کیبرد جدید کرگ Pa۴X با هم اجرا میکند

دموی صداهای عربی با کرگ کرونوس و Pa۴X

توضیحات:

در اینجا نوازنده چیره دستی یک آهنگ عربی زیبائی را با دو کیبرد کرگ کرونوس و کیبرد جدید کرگ Pa۴X با هم اجرا میکند