باز کردن پیچ و مهره با نگاه - شبکه‌ما

مرد بسیار نابغه و شگفت انگیز ایران در زمینه شعبده بازی و منتالیست مردی که با قدرت چشم یک میخ آهنی کج را صاف میکند یا...

باز کردن پیچ و مهره با نگاه

دسته بندی ها:
توضیحات:

مرد بسیار نابغه و شگفت انگیز ایران در زمینه شعبده بازی و منتالیست

مردی که با قدرت چشم یک میخ آهنی کج را صاف میکند یا پیچ و مهره را باز میکند