بیشترین ارتفاعی که ما میتوانیم بسازیم چقدر است؟ - شبکه‌ما

بلندترین بنا و یا هر سازه ی دیگری که به دست بشر ساخته شده است کدام است ؟ ما تا چه ارتفاعی می توانیم بسازیم...

بیشترین ارتفاعی که ما میتوانیم بسازیم چقدر است؟

دسته بندی ها:
توضیحات:

بلندترین بنا و یا هر سازه ی دیگری که به دست بشر ساخته شده است کدام است ؟ ما تا چه ارتفاعی می توانیم بسازیم ؟ آیا در ارتفاع ساخت و ساز محدودیت داریم ؟ این موضعات سوالاتی هستند که ممکن است روزی ذهن شما را نیز درگیر کرده باشند . عده ای تصور می کنند که ما در ساخت و ساز هیچ محدودیتی نداریم و می توانیم تا هر کجا که مصالح داشته باشیم بالا برویم . عده ای دیگر نیز تصور می کنند این مصالح ما نیستند که حد ساخت و ساز را مشخص می کنند ، بلکه عوامل دیگری بر حداکثر ارتفاع سازه های ما تاثییر گذارند . در این ویدیو شما با عواملی که بر میزان حداکثر ارتفاع مجاز برای ساخت و ساز ما تاثیر گذارند آشنا خواهید شد .