پاس گل ضربه پنالتی مسی - شبکه‌ما

خطای کاسترو روی مسی، یک ضربه پنالتی ‏نصیب بارسا کرد.

پاس گل ضربه پنالتی مسی

دسته بندی ها:
توضیحات:

خطای کاسترو روی مسی، یک ضربه پنالتی ‏نصیب بارسا کرد. خود مسی پشت ضربه قرار گرفت اما به جای شوت زدن به سمت دروازه، توپ را با یک پاس کوتاه، در اختیار ‏سوارز قرار داد و این بازیکن هم هت تریکش را تکمیل کرد.‏