ورزشی برای داشتن شکم عضلانی و شش تکه - شبکه‌ما

  در این ورزش بر روی کمر بخوابید دستها را در پشت سر به هم متصل کنید سپس با نیروی دستها سر را به سمت چپ...

ورزشی برای داشتن شکم عضلانی و شش تکه

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

در این ورزش بر روی کمر بخوابید دستها را در پشت سر به هم متصل کنید سپس با نیروی دستها سر را به سمت چپ ،بالا بیاورید و همزمان زانوی سمت چپ را به آرنج دست سمت راست نزدیک کنید .این تمرین را به آهستگی انجام دهید (نیازی به چسبیدن زانو به آرنج نیست فقط زانو و آرنج به موازات یکدیگر عبور می کنند)

 این کار را بصورت برعکس بطوریکه آرنج دست چپ به زانوی پای راست نزدیک شود نیز تکرار کنید.