تعبیر خواب بچه - شبکه‌ما

کلیپ بسیار جالبی درباره تعبیر خواب بچه و یا همان نوزاد انتخاب کردم و انتشار دادم. امیدواردم از تماشای آن لذت ببرید.

تعبیر خواب بچه

دسته بندی ها:
توضیحات:

کلیپ بسیار جالبی درباره تعبیر خواب بچه و یا همان نوزاد انتخاب کردم و انتشار دادم. امیدواردم از تماشای آن لذت ببرید. به گفته آنلی بیتون اگر در خواب ببینید که یک نوزاد تازه متولد شده است تعبیر خواب بچه این میشود که به زودی شادی و سرگرمی های لذت بخشی را در زندگی تجربه خواهید کرد.

اگر دختری خواب ببیند که بچه ای دارد نشانه این که او را به افراد در خوشگذرانی های غیر اخلاقی خواهند کرد. اگر خواب ببینید که نوزادی در حال شنا کردن است، نشانه آن است که از گرفتاری های سختی جان سالم به در خواهید برد. اگر دختری در خواب ببیند صاحب بچه ای شده است، تعبیر خواب بچه این میشود که باید مراقب اعمال و رفتار خود باشد. دیدن نوزاد مرده در خواب نشانه ای از نگرانی و ناراحتی است.

ویدیوهای مرتبط :