تعبیر خواب دریا - شبکه‌ما

ویدیوی بسیار جالبی درباره تعبیر خواب دریا به انتشار گذاشتم که میتونه جوابگوی سوال خیلی از شما دوستان عزیز باشه.

تعبیر خواب دریا

دسته بندی ها:
توضیحات:

ویدیوی بسیار جالبی درباره تعبیر خواب دریا به انتشار گذاشتم که میتونه جوابگوی سوال خیلی از شما دوستان عزیز باشه. بهتر است بدانیم دیدن دریا در خواب به معنی پادشاهی است.

اگر در خواب ببینید که آب دریا صاف و زلال است، تعبیر خواب دریا این میشود که پادشاه عالم و فاضل می باشد. اما اگر آب دریا در خواب شما تیره و تا بود نشان دهنده این است که پادشاه مسفد و ظالم است. اگر در خواب ببینید که مقداری از آب دریا را خوره اید تعبیرش آن است که به اندازه آنچه که خورده اید عزت خواهید یافت. اگر در خواب ببینید که در حال شنا در آب دریا بوده اید و از آن بیرون آمدید، تعبیر خواب دریا این میشود که از خدمت و زندان پادشاه به سلامتی به بیرون خواهی آمد. اما اگر در خواب ببنید که در دریا غرق شده اید تعبیرش این میشود که از کار دنیا خلاص خواهید شد.

ویدیوهای مرتبط :